Närhälsan S Bohuslän psykologenhet för mödra- och barnhälsovård

Adress: Fredåsgatan 13, 431 67, Mölndal

Psykologenhetens målsättning är att med barnet i fokus främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos blivande föräldrar och småbarnsfamiljer.

Utgångspunkt är ett hälsofrämjande förhållningssätt, hög tillgänglighet samt tidiga och i huvudsak korta insatser.

Psykologerna verkar i en sammanhållen vårdkedja från graviditet fram tills barnet börjar förskoleklass och har ett nära samarbete med personal på Mödravårdscentral och Barnavårdscentral.

Besöken är kostnadsfria.

Information till patienter

Föräldrarna kan ta kontakt med psykologen direkt eller via Barnmorskemottagning/Barnavårdscentral.

Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Södra Bohuslän finns i Kungälv, Landvetter, Mölndal, Partille och Stenungsund.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Fredåsgatan 13, 431 67, Mölndal
Län, kommun:
Västra Götalands län, Göteborg
Postadress:
Psykologer för mödra-barnhälso, Fredåsgatan 13, 431 67, Mölndal
Webbplats:
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/psykologenheter-for-modra–och-barnhalsovard/
Öppettider: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.