Operationskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

Adress: Västmanlands sjukhus Västerås, Västerås

Operationskliniken tillhandahåller operationssalar och personal för anestesi- och operationssjukvård på våra operationsavdelningar i Västerås och Köping. Vi ansvarar också för att bemanna regionens intensivvårdsavdelning.

På kliniken arbetar mer än 400 personer. Anestesi- och intensivvårdsläkare, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter och steriltekniker.

I Västerås finns det förutom operationsavdelning även en intensivvårdsavdelning och en anestesimottagning. I Köping har vi en dagkirurgisk operationsenhet.

Vi utför allt från inneliggande till dagkirurgiska operationer. I Västerås utförs bland annat robotassisterad kirurgi, bukkirurgi, kärlkirurgi, urologi, öron-näs-halsoperationer, gynekologi och obstetrik. Vi har även en omfattande ortopedisk verksamhet.

Totalt har vi 23 operationssalar där vi utför cirka 15 200 operationer per år. På IVA finns cirka 850 intensivvårdspatienter per år.

Information till patienter

Vi deltar och rapporterar data till nationella kvalitetsregister och bedriver en kontinuerlig uppföljning.

SPOR Svenskt Perioperativt Register: http://spor.se/

SIR Svenskt Intensivvårdsregister: http://www.icuregswe.org/

Undvik att ta med starkt doftande blommor eller att använda starkt doftande hygienprodukter.

Rökning är bara tillåtet utomhus vid anvisade platser. Rökfri zon utanför entréer.

Alkohol eller användande av droger inom sjukhusområdet är inte tillåtet.

Tänk på att stänga av din mobiltelefon, den kan störa viktig medicinsk utrustning.

Inga djur får tas med till sjukhuset. Undantag för ledar- och tjänstehund, skriftligt tillstånd ska finnas.

Fotografering och filmning är bara tillåtet med personalens tillstånd.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Västmanlands sjukhus Västerås, Västerås
Län, kommun:
Västmanlands län, Västerås
Postadress:
Operationskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås, 721 89 Västerås
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster:

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.