Ortopediska kliniken ViN, Norrköping

Adress: Uppgift saknas

Ortopediska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping är en del av CKOC, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård inom Region Östergötland.

Ortopediska kliniken på Vrinnevisjukhuset bedriver en fullvärdig akutverksamhet och har en bred elektiv verksamhet, inkluderande höft- och knäproteskirurgi. Kliniken har även ett handkirurgiskt uppdrag för östra länsdelen.

I uppdraget ligger även att bedriva forskning och utbildning. Ortopediska kliniken består av en vårdavdelning med 26 vårdplatser, öppenvårdsmottagning och rehabenhet. På vårdavdelningen finns en klinisk undervisningsavdeledning, KUA, där studenter med hjälp av handledare bildar ett vårdlag.

För att klara vårt uppdrag har vi patienten i fokus och målet att genomföra uppdraget med kvalitet, hög kompetens, patientsäkerhet och god arbetsmiljö.

Information till patienter

Remisskrav

Ja

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit: Uppgift saknas
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster:

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.