Palliativt team Avesta Hedemora

Adress: Avesta lasarett, Lindsnäsvägen 2

Specialiserad Palliativ vård Avesta/Hedemora finns till för patienter med en långt framskriden sjukdom, oftast i livets slutskede, och deras anhöriga. De flesta av våra patienter har någon form av cancersjukdom men vi har också patienter med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom), hjärtsvikt och neurologiska sjukdomar m.m. Verksamheten bedrivs dygnet runt med sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast som finns i aktiv tjänst dagtid. Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt. Det ger möjlighet till avancerade medicinska insatser dygnet runt. Vår strävan är att skapa trygghet så att de patienter som så önskar ska få vårdas i sin bostad så länge de själva önskar. Vården läggs upp utifrån patientens och de anhörigas behov. Vi samverkar med övriga delar av sjukvården och dessutom har vi ett nära samarbete med sjukhuskyrkan och kommunernas hemtjänst.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Avesta lasarett, Lindsnäsvägen 2
Län, kommun:
Dalarnas län, Avesta
Postadress:
Palliativt team, Avesta/Hedemora, Avesta lasarett, 774 82 Avesta
Webbplats:
http://www.regiondalarna.se
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster: Uppgift saknas

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form