Palliativt team Falun, Falu lasarett

Adress: Falu lasarett

Specialiserad palliativ vård finns till för patienter med en långt framskriden sjukdom, ofta i livets slutskede, och deras närstående.

Verksamheten bedrivs dygnet runt av sjuksköterskor. Läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast finns i aktiv tjänst på vardagar. Detta möjliggör avancerade medicinska insatser när behov föreligger. I teamet ingår även kurator och diakon.

Vår strävan är att skapa trygghet, så att de patienter som så önskar, ska få vårdas i sitt hem så länge de själva vill.

Vården läggs upp utifrån patientens och de närståendes behov. Vi samverkar med övriga delar av sjukvården och har även ett nära samarbete med kommunens hemtjänst, i de fall där de är involverade i omvårdnaden av den sjuke.

Inför en eventuell inskrivning i teamet behövs en remiss från patientansvarig läkare. Därefter görs ett bedömningsbesök av läkare och sjuksköterska från teamet, antingen i hemmet eller på sjukhusavdelning. Om patienten visar sig vara aktuell för anslutning till teamet, så bestäms dag och tid för detta så snart vi har möjlighet och utrymme att skriva in flera patienter.

Vårt upptagningsområde är hela Falu Kommun. Det bor ca 56 000 personer i området.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Falu lasarett
Län, kommun:
Dalarnas län, Falun
Postadress:
Palliativt team Falun, Falu lasarett, 791 82 Falun
Webbplats:
http://www.regiondalarna.se
Öppettider:
  • Mån-SönDygnet runt
Tjänster: Uppgift saknas

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma