Patientnämndens kansli

Adress: Regionhuset, Ingång 4, Västerås

Vi tar endast emot bokade besök.

Om du som patient eller anhörig inte är nöjd med vården ska du i första hand kontakta den mottagning eller annan verksamhet där du har fått vård eller behandling. Om du vill ha stöd i samband med detta kan du vända dig till patientnämnden.

I Västmanland gäller det hälso- och sjukvård samt tandvård som bedrivs av Region Västmanland, länets kommuner samt privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Västmanland.

Patientnämnden ansvarar för att utse stödpersoner till patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller enligt smittskyddslagen. Vill du bli stödperson, kontakta patientnämnden så får du mer information.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Regionhuset, Ingång 4, Västerås
Län, kommun:
Västmanlands län, Västerås
Postadress:
Region Västmanland, Patientnämnden, Ing 4, 721 89 Västerås
Webbplats:
https://regionvastmanland.se/halsa-och-vard/synpunkter-pa-varden/
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.