Psykiatri mobilt akutteam Strömstad, Strömstad/Tanum

Adress: Västra Hamngatan 10-12, 452 83, Strömstad, Temet utgår från ovanstående adress

Det psykiatriska Mobila akutteamets uppdrag är att erbjuda patienter i Strömstads och Tanums kommuner vård och behandling i närmiljön som ett alternativ till sjukhusvård. Underlätta vid permission och utskrivning för patienter som behandlas i dygnetruntvård samt stödja och underlätta för närstående.

Ge råd, stöd och konsultinsatser till övriga vård-och omsorgsgivare.

Utveckla samverkan för patientnytta internt och externt.

Information till besökare

Besöksregler

Tar inte emot besök i lokalerna. Gör endast hembesök

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Västra Hamngatan 10-12, 452 83, Strömstad, Temet utgår från ovanstående adress
Län, kommun:
Västra Götalands län, Strömstad
Postadress:
Psykiatriska mobila akutteamet, Västra Hamngatan 10-12, 452 83, Strömstad
Webbplats:
http://www.nusjukvarden.se/avdelningar-och-mottagningar/psykiatriskt-mobilt-akutteam-stromstad/
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.