Psykiatriavdelning 1, Uppsala

Adress: Akademiska sjukhuset, Ingång 10, våning 1

Psykiatriavdelning 1 erbjuder akut heldygnsvård och i viss mån planerad inläggning för patienter med psykos och för utredning av eventuell psykossjukdom för personer från 18 år. Vi arbetar i team med medicinsk, omvårdnads och psykosocial kompetens, vi har också en arbetsterapeut knuten till avdelningen. Samarbetet i vårdkedjan psykos är väl utvecklat och personal från våra psykosmottagningar och mellanvårdsteamet samverkar under hela vårdtiden. Vi samarbetar också med övrig psykiatri, primärvård, somatik och kommuner och övriga samarbetspartners som finns i nätverket runt våra patienter.

Hitta hit:
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 10, våning 1
Län, kommun:
Uppsala län, Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Webbplats:
http://www.akademiska.se/psykiatriavdelning1
Öppettider:
  • Mån-SönDygnet runt
Tjänster: Uppgift saknas

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form