Psykiatriavdelning 3 A, Uppsala

Adress: Akademiska sjukhuset, Ingång 10, våning 3

Psykiatriavdelning 3A f.d. psykiatriavdelning 3B vänder sig till patienter med affektiva tillstånd (t.ex. svårare depressioner, bipolära tillstånd, ångesttillstånd och ätproblematik).

Vi arbetar med individuellt anpassad vård utifrån personens behov. Vården präglas av en helhetssyn och bedrivs så långt som möjligt i enlighet med nationella riktlinjer och regionala vårdprogram.

Vi ser anhöriga och närstående som en viktig resurs i vården.

För att säkerställa att du får en bra uppföljning efter din vårdtid hos oss samverkar vi med öppenvården. Vid behov vårdplanerar vi tillsammans med kommunen.

På avdelningen arbetar sjuksköterskor, skötare, kurator och läkare.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 10, våning 3
Län, kommun:
Uppsala län, Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Webbplats:
https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/hitta-pa-sjukhuset/a-till-o/psykiatriavdelning-3/
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster: Uppgift saknas

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form