Psykiatriavdelning 3 B, Akademiska sjukhuset

Adress: Akademiska sjukhuset, Ingång 10, vån 3

Psykiatriavdelning 3B f.d. psykiatriavdelning 2B bedriver psykiatrisk heldygnsvård med fokus på komplexiteten psykisk sjukdom och åldrande. Vi vårdar även andra affektiva tillstånd (t.ex. svårare depressioner, bipolära tillstånd och ångesttillstånd).

Vi arbetar med individuellt anpassad vård utifrån personens behov. Vården präglas av en helhetssyn och bedrivs så långt som möjligt i enlighet med nationella riktlinjer och regionala vårdprogram.

Tillsammans upprättar vi en vårdplan med aktuella och planerade insatser, vilka utvärderas kontinuerligt.

Vi ser anhöriga och närstående som en viktig resurs i vården.

För att säkerställa att du får en bra uppföljning efter din vårdtid hos oss samverkar vi med öppenvården. Vid behov vårdplanerar vi tillsammans med kommunen.

På avdelningen arbetar sjuksköterskor, skötare, kurator och läkare.

Hitta hit:
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 10, vån 3
Län, kommun:
Uppsala län, Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Webbplats:
http://www.akademiska.se/psykiatriavdelning2
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!