Psykiatriavdelning 4 A, Uppsala

Adress: Akademiska sjukhuset, Ingång 10, plan 4

Psykiatriavdelning 4A består av 11 vårdplatser och har flera olika behandlingsuppdrag med fokus på beroende.

4 platser är inriktade mot läkemedelsassisterad behandling för smärt- och opiatpatienter, 1 plats är inriktade mot utredning vid smärta och 6 stycken platser är avsatta för patienter med en affektiv sjukdom där det finns ett risk eller missbruk.

Patienterna kommer till avdelningen vid psykiatrisk akutmottagningen eller via planerade inläggningar via öppenvårdsmottagningarna.

På avdelning 4A utgår allt arbete från en individuell vårdplan. Läkare, sjuksköterskor, skötare, kuratorer och fysioterapeut arbetar tillsammans för att ge en god och säker vård. Vi samarbetar och konsulterar med övriga psykiatriska och somatiska specialistkompetenser vid Akademiska sjukhuset, för att säkerhetsställa att alla patienter får en god omvårdnad under sin vårdtid på avdelning 4A.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 10, plan 4
Län, kommun:
Uppsala län, Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.