Psykiatriavdelning 4 B, Uppsala

Adress: Akademiska sjukhuset, Ingång 10, plan 4

Avdelning 4B består av 12 platser och riktar sig till patienter med alkohol-, narkotika- och/eller läkemedelsberoende med behov av abstinensbehandling eller brythjälp. Inläggning sker antingen via psykiatriska akutvårdsavdelningen eller öppenvården, men kan även planeras in från kommunens beroendeenheter. All behandling utgår från en individuell vårdplan.

På avdelningen finns det läkare, sjuksköterskor, skötare och kurator. Utifrån patienternas individuella behov samarbetar vi med och konsulterar övriga psykiatriska och somatiska specialistkompetenser på Akademiska sjukhuset, för att säkerställa att patienterna får en god omvårdnad.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 10, plan 4
Län, kommun:
Uppsala län, Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.