Psykosavdelning Gävle

Adress: Lasarettsvägen 1, 801 88 Gävle

Avdelningen ger vård och behandling till personer med psykossjukdom som behöver akut och intensiv psykiatrisk vård dygnet runt. Avdelningen har 14 vårdplatser.

Hur kommer du till oss? När läkare på psykiatriska jourmottagningen i Gävle bedömer att du har behov av specialistpsykiatrisk vård på avdelning blir du inskriven. Läkaren ska informera dig om syftet med inläggningen och en planering för första dygnet görs tillsammans med dig.

Information till patienter

Din vistelse hos oss

Alla inläggningar föregås av ett bedömningssamtal. När du anländer till avdelningen ges information om avdelningen och vården såväl muntligt som skriftligt. Vården planeras och inleds första tiden på avdelningen. Vården innehåller ett utarbetat basutbud som utvärderas tillsammans med patienten. Basutbudet består av ankomstsamtal, kartläggning med hjälp av olika skattningsskalor, intervju om sjukdomsförlopp, provtagning samt omvårdnad. I vissa fall sker utförligare diagnostik och samtal med närstående. I övrigt planeras behandlingen utifrån individuellt anpassade behov. Behandlingen kan bestå av läkemedelsbehandling, psykiatrisk omvårdnad, stödjande samtal samt lärande om symtom och sjukdomar. Ibland behövs även samverkan med dina övriga vård- eller myndighetskontakter.

Utskrivning

Inför utskrivning planeras hur och var vården ska fortsätta. Du kommer att få en så kallad läkemedelsberättelse och en skriftlig sammanfattning av vårdtiden innan hemgång.

Remisskrav

Nej

Information till besökare

Besöksregler

Ring före besök

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Lasarettsvägen 1, 801 88 Gävle
Län, kommun:
Gävleborgs län, Gävle
Postadress:
Gävle sjukhus, Psykosavdelning, Lasarettsvägen 1 -48-, 801 87 Gävle
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster: Uppgift saknas

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form