Psykosavdelning Hudiksvall

Adress: Kungsgatan 33, 824 43 Hudiksvall

Avdelningen ger vård och behandling till personer med psykossjukdom som behöver akut och intensiv psykiatrisk vård dygnet runt. Avdelningen har 12 vårdplatser.

Hur kommer du till oss?

När läkare på psykiatriska klinikens mottagningar eller jourläkare bedömer att du har behov av specialistpsykiatrisk vård på avdelning blir du inskriven. Läkaren ska informera dig om syftet med inläggningen och en planering för första dygnet görs tillsammans med dig.

Information till patienter

Din vistelse hos oss

Alla inläggningar föregås av ett bedömningssamtal. När du anländer till avdelningen ges information om avdelningen och vården såväl muntligt som skriftligt. Vården planeras och inleds första tiden på avdelningen. Vården innehåller ett utarbetat basutbud som utvärderas tillsammans med patienten. Basutbudet består av ankomstsamtal, kartläggning med hjälp av olika skattningsskalor, intervju om sjukdomsförlopp, provtagning samt omvårdnad. I vissa fall sker utförligare diagnostik och samtal med närstående. I övrigt planeras behandlingen utifrån individuellt anpassade behov. Behandlingen kan bestå av läkemedelsbehandling, psykiatrisk omvårdnad, stödjande samtal samt lärande om symtom och sjukdomar. Ibland behövs även samverkan med dina övriga vård- eller myndighetskontakter.

Utskrivning

Inför utskrivning planeras hur och var vården ska fortsätta. Du kommer att få en så kallad läkemedelsberättelse och en skriftlig sammanfattning av vårdtiden innan hemgång.

Remisskrav

Nej

Information till besökare

Besökstider

Mån-Sön 14:00 – 19:00

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Kungsgatan 33, 824 43 Hudiksvall
Län, kommun:
Gävleborgs län, Hudiksvall
Postadress:
Hudiksvalls sjukhus, Psykosavdelning, Kungsgatan 33 -777-, 824 81 Hudiksvall
Öppettider:
  • Mån-Sön14:00 – 19:00
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.