Rehab Center Sfären Lymfödem Mottagning

Adress: Bockholmsvägen 1, Sfären, Bergshamra, SOLNA

Kontakt
Har du beviljats rehabilitering och vill boka tid, tar vi emot önskemål via telefon och e-post.

Telefon
08-791 14 58

Återbudstelefon
08-791 14 00, knappval 2

E-post
lotta.wollert@brackediakoni.se
Lämna kontaktuppgifter och personnummer så tar vi kontakt för bokning.

Fax
08-10 38 02

Postadress
Rehabcenter Sfären,
Lymfödemmottagning och rehabilitering
Box 7023
170 07 Solna

Besöksadress
Bockholmsvägen 1
Plan 2
Bergshamra

Remiss
För besök på mottagningen behöver du som är boende i Stockholms län remiss från behandlande läkare eller husläkare.
För utomlänspatienter behövs specialistvårdsremiss.

Vårdval för planerad rehabilitering
Du som söker planerad specialiserad rehabilitering för lymfödem får själv välja vårdgivare.
Rehabcenter Sfären är en av de auktoriserade vårdgivarna inom lymfödemrehabilitering.
För att komma till oss behövs en remiss från din läkare.
Läs mer om hur du gör ditt vårdval på vår hemsida. 

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGRehabcenter Sfärens avtal för planerad specialiserad lymfödemrehabilitering är uppsagt av Bräcke diakoni. Verksamheten drivs till och med 2020-03-31.Lymfödemmottagningen med specialistläkarmottagning drivs till och med 2020-03-31. Därefter tar en ny, ännu ej upphandlad, aktör över ansvaret.

Lymfödemmottagningen vid Rehabcenter Sfären har avtal med Stockholms läns landsting för specialistläkarmottagning och öppenvårdsmottagning för bedömning och behandling av patienter med lymfödem. Vi har även auktorisation för planerad specialiserad rehabilitering av lymfödem.
Vår verksamhet vänder sig till patienter med lymfödem i alla åldrar från hela landet.
Rehabiliteringen ges i perioder om 2-3 veckor i dagvård alternativt slutenvård eller som besök i öppenvård.
Syftet med rehabiliteringen är att minska lymfödemet och göra patienten delaktig. Vi förmedlar nödvändig kunskap både praktiskt och teoretiskt.
Innan behandlingen görs en läkarbedömning och ett individuellt behandlingsprogram utformas. 
Vi erbjuder även rehabiliteringsperioder fokuserade på barn och ungdomar.
Vi behandlar enligt Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ). I behandlingen ingår manuellt lymfdränage, hudvård, bandagering, rörelseträning och utprovníng av kompressionsstrumpa.

Hitta hit:
Besöksadress:
Bockholmsvägen 1, Sfären, Bergshamra, SOLNA
Län, kommun:
Stockholms län, Solna
Postadress:
Bockholmsvägen 1, 170 78 SOLNA
Webbplats:
http://www.brackediakoni.se/sfaren/lymfodemmottagning
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.