Rehabiliteringsmedicinska avdelningen 85 C

Adress: Akademiska sjukhuset ing 85, 7 trappor

På Rehabiliteringsmedicinska avdelningen bedrivs specialiserad rehabilitering för personer som behöver inneliggande heldygnsrehabilitering. De huvudsakliga patientgrupperna är personer med hjärnskada och ryggmärgskada (spinalskada). Vi tar emot patienter från 18 år och uppåt. Här rehabiliteras huvudsakligen personer som är bosatta i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Teamarbete med gemensamma mål och gränsöverskridande samarbete utgör basen för verksamheten. Våra rehabiliteringsinsatser är inriktade så att våra patienter ska få en så hög funktionsnivå, grad av självständighet och livstillfredsställelse som möjligt.

Rehabiliteringen bedrivs av team bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, arbetsinstruktör, sjukgymnast, sjukgymnastbiträde, logoped, psykolog, kurator.

Information till patienter

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset ing 85, 7 trappor
Län, kommun:
Uppsala län, Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Webbplats:
http://www.akademiska.se/85c
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster:

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!