Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Linköping

Adress: Universitetssjukhuset, Linköping

Vårt uppdrag är högspecialiserad medicinsk rehabilitering för vuxna med omfattande och komplexa funktionsnedsättningar efter skador och sjukdomar i centrala nervsystemet. Kliniken är regionklinik för Östergötland, Jönköping och Kalmar avseende rehabiliteringsmedicinska insatser för ryggmärgsskadade patienter och deras livslånga behov av uppföljning.

Klinikens strategi är att genom ett teambaserat arbetssätt, utifrån patientens perspektiv och aktiva deltagande, optimera den enskildes förutsättningar för att återgå till ett aktivt liv. Vi arbetar med fokus på kvalitet och med att integrera ny och evidensbaserad kunskap för att uppnå effektivitet och patientsäkerhet.

I samverkan med Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet bedrivs utbildning och forskning inom området för rehabiliteringsmedicin. Genom utbildningsinsatser och diskussioner ska vi sprida och utveckla aktuell kunskap i regionen, nationellt och internationellt med målet att nå en mer jämlik vård.

Information till patienter

OBS! Anmälan/betalning görs i receptionen i södra eller norra entrén.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Universitetssjukhuset, Linköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Linköping
Postadress:
Rehabiliteringsmedicinska klin, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping
Öppettider:
  • Mån-Fre07:30 – 15:30

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form