Rehabiliteringsmottagning

Adress: Lasarettsleden 4, 811 60 Sandviken

Rehabiliteringsmottagningen är en del av verksamheten inom Rehabiliteringsmedicin, belägen vid Närsjukhuset i Sandviken.

Mottagningen erbjuder kvalificerad samordnad rehabilitering till i huvudsak personer i arbetsför ålder, så att du som patient kan uppnå optimal delaktighet i samhället utifrån din funktionsnedsättning.

Rehabiliteringsmottagningen är en specialistvårdsmottagning vilket innebär att du som patient i första hand ska ta kontakt med din hälsocentral för att diskutera dina besvär. I samråd med din läkare kan sedan remiss skrivas till oss.

Mottagningen hjälper oftast patienter med:

– hjärnskador

– ryggmärgsskador

– resttillstånd efter andra neurologiska sjukdomar och skador

– långvarig smärta

Information till patienter

Remisskrav

Din läkare kan skicka en remiss till oss. Du kan också själv skicka en så kallad egen vårdbegäran. En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt av vårdmottagningen som om den vore en remiss från läkare. Men det är viktigt att komma ihåg att en egen vårdbegäran inte betyder att du verkligen har rätt att få specialistvård. Som vårdsökande kan du då istället bli hänvisad till din hälsocentral eller till egenvård. Egen vårdbegäran kan inte göras till alla verksamheter.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Lasarettsleden 4, 811 60 Sandviken
Län, kommun:
Gävleborgs län, Sandviken
Postadress:
Sandvikens närsjukhus, Lasarettsleden 4 -232-, 811 60 Sandviken
Öppettider:
  • Mån-Tor08:00 – 16:00
  • Fre08:00 – 15:00

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!