Relationscentrum i Uppsala

Adress: Drottninggatan 12, 2tr Uppsala

Här kan du få hjälp med relationsproblem, rädsla, oro, ångest, hopplöshet och andra psykiska besvär. Jag arbetar utifrån en psykodynamisk och relationell utgångspunkt. Jag utgår ifrån att det primära i vårt liv som människa är att leva i relationer med andra. Vi har formats av de upplevelser vi har haft i våra tidiga relationer. Dessa gamla upplevelser kan triggas igång och bli aktiva i nuet och ta sig uttryck som besvikelser, sorg, ilska, skuldkänslor, depression, rädsla, mindervärdeskänslor, svartsjuka, ångest mm. Genom det psykoterapeutiska samtalet kan vi medvetandegöra och förstå våra känslor och reaktioner här och nu och få en möjlighet att välja mer konstruktiva sätt att förhålla oss till det som besvärar oss och därmed öka vårt välbefinnande. Välkommen att ta kontakt!

Information till patienter

Aktuell terapeut: Roberto Abarzua. Ledig kapacitet finns.

Remisskrav

Remiss från psykiatrin krävs. Se även gärna LULs hemsida.

Driftsform

Driftsform: Privat

Hitta hit:
Besöksadress:
Drottninggatan 12, 2tr Uppsala
Län, kommun:
Uppsala län, Uppsala
Postadress:
Drottninggatan 12, 2tr, 753 32 Uppsala
Öppettider:
  • Tis08:00 – 12:00
  • Tor08:00 – 19:00
  • Fre08:00 – 12:00
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.