Sårcentrum Karlskrona

Adress: Lyckeby vårdcentral, Källevägen 12, 371 62 Lyckeby

Sårcentrum är en primärvårdsansluten sårmottagning i Region Blekinge. Här arbetar personal med särskilda kunskaper i ämnet sårläkning.

Ett nära samarbete med slutenvårdens specialistkliniker finns. Mottagningen är en deltidsöppen resurs för länets vårdcentraler och kommunala verksamheter. Sårcentrum hjälper till med diagnossättning och upprättande av behandlingsstrategier för personer med svårläkta sår, framförallt bensår och trycksår. Vid patientens besök på Sårcentrum är det önskvärt att såransvarig personal kommer med för att i det enskilda fallet få utbildning och handledning.

Sårcentrum är en verksamhet som, utöver det kliniska patientarbetet, arbetar med både utbildningsfrågor och klinisk patientnära forskning.

Information till patienter

E-post: sarcentrum@regionblekinge.se

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Lyckeby vårdcentral, Källevägen 12, 371 62 Lyckeby
Län, kommun:
Blekinge län, Karlskrona
Öppettider:
  • Mån08:00 – 16:30
  • Tor08:00 – 16:30
  • Fre08:00 – 16:30 Jämna veckor
Tjänster: Uppgift saknas

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form