Sjukhuskyrkan

Adress: Uppgift saknas

Sjukhuskyrkan finns för dig som är patient, närstående eller personal inom Region Blekinge och behöver någon att samtala med eller någon som bara lyssnar.

Inget är för stort eller för litet, du bestämmer. Vi vill vara ett stöd för dig med respekt för dig och din livssituation, din livsåskådning och dina erfarenheter. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Du kan själv ta kontakt med oss eller så hjälper avdelningens personal dig.

Du når alltid någon av oss genom vår växel, 0455-73 10 00.

Sjukhuskyrkan i Karlskrona har beredskap dygnet runt.

Sjukhuskyrkan i Karlshamn har ingen beredskap eller jour. Vid kris och traumahändelser i Karlshamn, sök sjukhuskyrkan via Blekingesjukhusets växel.

Sjukhuskyrkan Karlskrona:

Glenn Sjöberg, präst

Lovisa Furingsten, pastor

Maria Olofsson, diakon

Sjukhuskyrkan Karlshamn:

Magnus Elmblad, präst

Information till patienter

I kyrkan på sjukhuset i Karlskrona finns det möjlighet att tända ljus, sitta ner en stund i tystnad, lyssna på musik eller kanske skriva något i tankeboken som finns i kyrkan.

Här kan du även köpa kort och böcker. Vi firar gudstjänst i sjukhusets kyrka varje fredag kl 14.30. Är du patient och behöver hjälp att komma till gudstjänsten, tala med avdelningspersonalen.

Vid varje säng kan du lyssna till andakter, musik och meditation via sjukhusets radiokanal som ständigt sänder. Fredagens gudstjänst går att följa direkt.

På sjukhuset i Karlshamn finns ett andaktsrum som är öppet dygnet runt för den som vill sitta en stund i lugn och ro, meditera, skriva i bönboken eller läsa.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit: Uppgift saknas
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster: Uppgift saknas

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!