Syncentralen Hagahuset Karlstad

Adress: Trekantsgatan 3

På Syncentralen arbetar optiker, synpedagog, arbetsterapeut, specialpedagog, kurator, vårdadministratör, kanslist och hjälpmedelstekniker.

Man kommer till Syncentralen först efter remiss från ögonläkare. På Syncentralen bedrivs habilitering/rehabilitering för personer med synnedsättning, oavsett ålder. Syncentralen är placerad i Karlstad och arbetar länsövergripande.

Syncentralen erbjuder stöd och insatser för att förebygga och minska de svårigheter som en synnedsättning kan medföra. Personal på Syncentralen arbetar i team och hjälper till med att finna strategier, förskriva och träna med hjälpmedel och samtalsstöd. Detta för att underlätta att leva ett så självständigt liv som möjligt, alltid med utgångspunkt från individens egna behov och målsättningar.

Syncentralen samverkar med hörselvården i ett syn-hörselteam för patienter som har kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Information till patienter

Remisskrav

Enbart internremiss från ögonläkare.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Trekantsgatan 3
Län, kommun:
Värmlands län, Karlstad
Postadress:
Syncentralen, Hagahuset, 652 20 Karlstad
Öppettider:
  • Mån-Tor08:00 – 16:30
  • Fre08:00 – 15:30

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form