Ungdomsenheten, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Adress: Sjukhusbacken 10, STOCKHOLM

Vi tar emot ungdomar med långvariga sjukdomar och/eller andra medicinska problem. Exempel på patientgrupper som kommer till oss är ungdomar med dibetes, tarm- eller njursjukdomar, reumatiska sjukdomar och psykosomatiska tillstånd som ont i magen, ont i huvudet, yrsel m m. Hit kommer även flickor med gynekologiska besvär i form av menssmärtor och mensrubbningar. Flickor  under 18 år är välkomna för att diskutera graviditet och abort.
Vi har även ett särskilt uppdrag att följa ungdomar under 18 år som utsatts för våldtäkt. Vi tar huvudsakligen emot patienter via remiss, men när det gäller graviditet/abort kan flickor under 18 år vända sig direkt till oss.
Vi som arbetar på ungdomsenheten är barnmorskor, sjuksköterskor, gynekolog, barn- och ungdomsläkare, barn- och ungdomsspykiater, kuratorer och medicinska sekreterare.
Att förstå och respektera ungdomarnas integritet är viktigt för oss, men samtidigt är samarbete med och stöd från föräldrarna viktig.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Sjukhusbacken 10, STOCKHOLM
Län, kommun:
Stockholms län, Stockholm
Postadress:
Sjukhusbacken 10, 118 83 STOCKHOLM
Webbplats:
http://www.sodersjukhuset.se/ungdomsenheten
Öppettider: Uppgift saknas

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form