Uppvakningsavdelning, Västmanlands sjukhus Västerås

Adress: Västmanlands sjukhus Västerås, Västerås

Till postoperativa avdelningen/uppvakningsavdelningen (UVA) kommer du när din operation är klar. På uppvakningsavdelningen observeras du med fokus på andning, cirkulation och smärta som behandlas vid behov.

Hos oss vårdas både planerade och akut opererade patienter. Vårdtiden på uppvakningsavdelningen kan variera beroende på ingreppets art från en timme upp till ett dygn.

Uppvakningsavdelningen är indelad i tre enheter. UVA 1 vårdar planerade och akut opererade patienter dagtid. UVA 2 vårdar planerade och akut opererade patienter dygnet runt. UVA 3 vårdar patienter som genomgått dagkirurgisk operation.

Du kan även vårdas på UVA före en operation vid förberedande behandling som t ex epiduralbedövning och blockad i smärtstillande syfte.

Uppvakningsavdelningen är bemannad med sjuksköterskor och undersköterskor. Anestesiläkare har det övergripande ansvaret för patienterna i samråd med patientansvarig operatör/läkare.

Information till besökare

Besöksregler

Vi kan inte erbjuda besök till närstående men det går att ringa oss dygnet runt. För föräldrar till barn finns ett väntrum.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Västmanlands sjukhus Västerås, Västerås
Län, kommun:
Västmanlands län, Västerås
Postadress:
Uppvakningsavdelningen, Västmanlands sjukhus Västerås, 721 89 Västerås
Öppettider: Uppgift saknas
Tjänster:

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form