Vårdslussen Hälso- och sjukvårdsförvaltning

Adress: Uppgift saknas

Vårdslussens uppdrag är till för att hjälpa dig som är patient att få vård inom den tidsram som vårdgarantin anger. Om det egna landstinget/regionen inte kan erbjuda detta ska Vårdslussen hjälpa dig att få vård inom ett annat landsting eller region. Vi svarar också på frågor om valfrihet i vården och patientens rättigheter.

Vårdgarantin innebär att du som patient har rätt till:

– Kontakt med vårdcentral samma dag

– Läkarbesök på vårdcentral inom 3 dagar

– Besök inom den specialiserade vården inom 90 dagar (sjukhusvård oftast). Detta gäller både om du har fått remiss från din vårdcentral eller om du sökt specialistvård på egen hand. Akutsjukvård har du såklart rätt att komma till direkt.

– Om ni fattar beslut om att behandling ska göras (t ex en operation) har du rätt att få tid för detta inom 90 dagar efter beslutet

Det finns några undantag från vårdgarantin. Återbesök omfattas till exempel inte. Läs mer om Vårdgarantin under Regler och rättigheter

Information till patienter

Vårdslussen har ingen mottagning dit du kan gå utan nås via vår e-tjänst Vårdslussen eller genom att ringa och boka telefontid så ringer vi upp dig.

Hitta hit: Uppgift saknas
Öppettider:
  • Mån-Fre07:00 – 11:30

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form