Vuxenhabiliteringen, Östersund

Adress: Köpmangatan 24, 831 30 Östersund

Resursenheten för vuxenhabilitering arbetar med habilitering för vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Målet är att allsidigt främja utveckling av bästa möjliga funktionsförmåga, aktivitet och delaktighet samt psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande hos den enskilde individen.

Vuxenhabiliteringens åtgärder är ett komplement till det stöd som personer med funktionsnedsättningar får från kommuner, primärvård och övrig hälso- och sjukvård. Många åtgärder kommer också att ges i samverkan med dessa. Insatserna vid vuxenhabiliteringen är tidsbegränsade.

Information till patienter

* med medfödda eller tidigt förvärvade svåra motoriska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar orsakade av dysfunktion i nerv-, muskel- och/eller skelettsystemet såsom cerebral pares, ryggmärgsbråck, neuromuskulära sjukdomar, utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd.

* med kombinerade motoriska, perceptuella tal- och språkmässiga och/eller andra kognitiva funktionsnedsättningar såsom vid förvärvad hjärnskada (före 18 års ålder).

* som hör till någon av ovanstående målgrupper och har samtidiga symtom/problem/funktionsnedsättningar som förekommer vid ADHD, ADD eller DCD.

Remisskrav

Primärvården, psykiatrin och personer som arbetar med habilitering i kommunerna kan skriva remiss hit.

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Köpmangatan 24, 831 30 Östersund
Län, kommun:
Jämtlands län, Östersund
Postadress:
Köpmangatan 24, 831 83 Östersund
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 17:00

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!