“Vad ska jag göra om en diabetiker plötsligt börjar mår dåligt?”

Det mest troliga är att personen drabbats av för lågt blodsocker.

Jag säger alltid ‘lågt blodsocker’ men andra diabetiker använder även ord som känning, insulinkänning, hypoglykemi, sockerfall. Allt detta har samma betydelse – lågt blodsocker!

Vanliga symtom: Blekhet, skakningar i händer, hunger, svettningar, irritation, oro & ängslan och svårt med koncentrationen. Är du riktigt låg kan även talet och synen försämras.

Det bästa är om du kan mäta blodsockret. Om inte? Ge personen något

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.