Browsing: Akutverksamhet vid sjukhus, ögonsjukvård

Verksamhetsområde ögon består av följande enheter: ögonmottagning, ögonoperation, ögondagkirurgimottagning och avdelning 85G.DriftsformDriftsform: Landsting/Region

På ögonoperation utförs högspecialiserad ögonkirurgi som ofta kräver narkos, glaskropps- och näthinnekirurgi, hornhinnetransplantationer, trycksänkande operationer vid glaukom och skelningsoperationer. Barn…

Ögonavdelning 85 G är en veckovårdsavdelning, dvs. öppen måndag till fredag, med plats för åtta patienter. Avdelningen bedriver främst planerad…