Browsing: Cystisk fibrosverksamhet

Medicincentrum vid Norrlands universitetssjukhus ansvarar för specialistsjukvård på läns-, länsdels- och regionnivå inom akutmedicin, allergisjukdomar för vuxna, hormonmedicin (endokrinologi), lungmedicin,…

Till oss kommer du för att undersökas och behandlas för en sjukdom i lungorna. Det kan till exempel vara lungcancer,…