Västmanlands sjukhus Sala, Sala

Här får du personlig sjukvård i det lilla formatet. Ett gott bemötande, hög kvalitet och helhetssyn är viktigt för oss. Vi vill också att du själv skall få möjlighet att vara delaktig

Mer

Specialistvårdsavdelning Medicincentrum Umeå

Vi är en akutvårdsavdelning som också bedriver planerad vård och behandlingar inom flera olika medicinska specialiteter. Hos oss vårdas patienter med lung-, gastro-, njur-, reumatologiska-, samt endokrinologiska sjukdomar. Exempel på sjukdomsgrupper som

Mer

Specialistmottagning medicin Härnösand

Medicinmottagningen i Sundsvall och specialistmottagning Närvård Härnösand har specialistmottagningar inom endokrinologi, reumatologi, medicinsk mag-tarm. Fotvård Dietist Telefontid mottagningen: 0611-84200 07.30 – 11.45Fotvård tel. nr 060-182036Dietist tel. nr 060-181727 telefontid 08.30-09.30 Information till

Mer

Mottagning ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset

ANOVA är en multidisciplinär verksamhet för utredning och behandling av bl.a. testosteronbrist, erektionssvårigheter, barnlöshet och kontroll efter sterilisering. Verksamheten utreder och behandlar personer med könsdysfori och erbjuder även behandling vid sexuell problematik

Mer

Medicinskt Centrum, Capio S:t Görans Sjukhus

I gemensamma lokaler bedriver internmedicinsektionens olika specialister mottagning och behandlingsavdelning. Medicinskt Centrum tar i första hand emot patienter som kommer på remiss från primärvård eller som behöver återbesök från någon av våra

Mer
1 2 3 13