Område: Kolorektal kirurgi

Kirurgmottagningen, Södersjukhuset

Beställning av journalkopior handläggs av Journalservice www.1177.se/Stockholm/hitta-vard/kontaktkort/Journalservice-Sodersjukhuset/ Kirurgmottagningen på Södersjukhuset

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.