Patientnämnden, Östersund

Om du som patient eller anhörig inte är nöjd med vården ska du i första hand kontakta den hälsocentral, mottagning eller annan verksamhet där du har fått vård eller behandling. Om du

Mer

Patientnämndens kansli, Örebro

Patientnämnden är fristående och opartisk och har till uppgift att stödja och hjälpa dig som har synpunkter på vården. Om du har synpunkter, klagomål, förslag eller frågor om den vård eller det

Mer

Dataskyddsombudet, Örebro

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har Region Örebro län utsett ett dataskyddsombud som ska se till att alla personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt. Du kan kontakta dataskyddsombudet via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Mer