Patientnämndens kansli, Örebro

Adress: Landbotorpsallén 25 A, Örebro

Patientnämnden är fristående och opartisk och har till uppgift att stödja och hjälpa dig som har synpunkter på vården.

Om du har synpunkter, klagomål, förslag eller frågor om den vård eller det bemötande du eller någon närstående fått, bör du i första hand vända dig till den verksamhet du varit i kontakt med. Om det känns svårt att framföra synpunkterna till personalen eller om du har frågor som du vill ställa till någon utomstående, kan du vända dig till Patientnämnden för att få råd.

Patientnämnden är fristående från hälso- och sjukvården och det kostar inget att vända sig till oss. Nämnden fungerar som en förmedlande länk mellan patient och vårdens personal.

Du kan vända dig till oss om dina synpunkter gäller hälso- och sjukvård som utförs av:

– Region Örebro län

– Kommuner i Örebro län

– Privata vårdgivare som har avtal med Region Örebro län eller kommunerna

– Folktandvården eller annan tandvård som helt eller delvis finansieras av Region Örebro län

– Skolhälsovård

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Landbotorpsallén 25 A, Örebro
Län, kommun:
Örebro län, Örebro
Postadress:
Patientnämnden, Box 1613, 701 16 Örebro
Webbplats:
http://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Synpunkter-pa-varden/Patientnamnden/
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 09:30 Helgfria dagar
  • Mån-Fre10:00 – 12:00 Helgfria dagar
  • Mån-Fre13:00 – 16:00 Helgfria dagar

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!