Öppenvård, Rättspsykiatriska regionkliniken

Rättpsykiatrisk öppenvård (RPÖV) använder den kunskap som byggts upp runt patienten under slutenvårdstiden och nyttjar detta kunnande till att koordinera samverkan mellan olika vård- och biståndsgivare på bästa sätt. RPÖV kontrollerar följsamhet

Mer

Verksamhetsgren Rättspsykiatri

Vi bedriver vård av patienter som av domstol är dömda till rättspsykiatrisk vård. Våra avdelningar: Avdelning 6: 019-602 83 00 Avdelning 7: 019-602 83 40 Avdelning 8: 019-602 83 02 Information till

Mer

Rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningen

Rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningen riktar sig till patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård och som är i slutfasen av sin behandling. Vi riktar oss även till klienter från frivården som dömts till

Mer

Rättspsykiatrisk rehabenhet 2, Gunnilse

Rättspsykiatrisk vårdavdelning. Avdelningen är en rehabiliteringsavdelning för patienter med psykossjukdom och i förekommande fall även missbruk. Så här arbetar vi: Avdelningen arbetar i team som består av behandlingsassistenter, skötare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, arbetsterapibiträde,

Mer

Rättspsykiatrisk rehabenhet 8, Gunnilse

Rättspsykiatrisk vårdavdelning. Avdelningen är en rehabiliteringsavdelning för patienter med psykossjukdom och i förekommande fall även missbruk. Så här arbetar vi: Avdelningen arbetar i team som består av behandlingsassistenter, skötare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, arbetsterapibiträde,

Mer
1 2 3 8