Rättspsykiatriska regionkliniken, Sundsvall

Adress: Mejselvägen 29

Rättspsykiatriska regionkliniken (RPK) i Sundsvall är en av landets största enheter för vård och behandling av psykiskt sjuka lagöverträdare enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV), samt särskilt vårdkrävande patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). I uppdraget ingår också att vårda klienter från kriminalvården som bedöms ha ett psykiatriskt vårdbehov.

En för uppdraget väl anpassad klinikbyggnad utgör – tillsammans med ett ständigt pågående utvecklingsarbete beträffande vårdinnehåll och kvalitet – kännetecknet för klinikens verksamhet.

Kliniken är dessutom ett kompetenscentrum för andra aktörer inom området och intar en ledande position vad gäller kliniskt tillämpad forskning inom området riskbedömning och riskhantering.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Hitta hit:
Besöksadress:
Mejselvägen 29
Län, kommun:
Västernorrlands län, Sundsvall
Postadress:
Rättspsykiatriska, regionkliniken, Box 880, 851 24 Sundsvall
Webbplats:
http://www.rpksundsvall.se/
Öppettider:
  • Mån-Fre08:00 – 16:45
Tjänster: Uppgift saknas

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma