Vårdvägvisare

Vårdvägvisarna arbetar med information och vägledning till patienter, anhöriga och hälso- och sjukvårdens verksamheter i hela Region Gävleborg. Till vårdvägvisaren kan du vända dig med frågor om vårdgarantin, väntetider, valmöjligheter, regelverk, rättigheter,

Mer

Sjukvårdsrådgivning 1177

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs. Driftsform

Mer

Rydaholms vårdcentral

Rydaholms vårdcentral är en stabil enhet inom Region Jönköpings län. Vi har fast personal; läkare, distriktssköterskor, vårdadministratör, undersköterskor, sjukgymnast, kurator, psykolog och arbetsterapeut. Vi är en stabil arbetsgrupp sedan många år. Vi

Mer

Primo

Du som är vuxen och har en medfödd funktionsnedsättning eller har fått en funktionsnedsättning före du fyllt 16 år kan kontakta oss. Här får du träffa personal som har stor kunskap om

Mer

Patientnämndförvaltning

Patientnämndens förvaltning är fristående från vården och har som uppgift att ta emot synpunkter på vården i Gävleborg, vilket inkluderar folktandvården och sjukvård inom våra kommuner. Vi kan ge dig råd och

Mer

Läkarhuset Huskvarna filial

Läkarhuset Huskvarna filial är en personlig mottagning med mångårig erfarenhet hos personalen. Vi erbjuder ett respektfullt bemötande, hög tillgänglighet och en fast läkarkontakt för bästa vård. Vi har ett unikt samarbete med

Mer

Läkarhuset Torsvik filial

Läkarhuset Torsvik filial är den lilla, personliga mottagningen med mångårig erfarenhet hos personalen. Vi erbjuder ett respektfullt bemötande och en fast läkarkontakt för bästa vård. Du kan även få hjälp med remisser

Mer

Läkarhuset Väster filial

Läkarhuset Väster filial är en personlig mottagning med mångårig erfarenhet hos personalen. Vi erbjuder ett respektfullt bemötande, hög tillgänglighet och en fast läkarkontakt för bästa vård. Du kan även få hjälp med

Mer