Browsing: Vaccination mot humant papillomvirus

Drop-in mottagning, alla typer av vaccinationer och recemedicinsk rådgivning. Stor barnvana. Alltid läkare på plats! Friskintyg och hälsokontroller mot tidsbeställning. 

Att boka tid:Tel 08-123 392 00För mer information se vår hemsida: www.tenstavardcentral.seVi är en godkänd Äldremottagning. Direkttelefon 08-123 392 57…

Södertälje Sjukhus är ett akutsjukhus som är öppet dygnet runt för akut sjukvård och förlossningar. Vissa patienter kanske behöver remitteras till annan…

Vi är en godkänd Astma-/KOL-mottagning. Telefon 08-57838495 (röstbrevlåda) lämna ditt namn och telefonnummer så blir du uppringd. Läs mer om Astma-/KOL-mottagning…