Addisons sjukdom – Livsviktig information

Vad är Addisons sjukdom?

När binjurebarken sakta upphör att producera kortisol, aldosteron och DHEA blir man allvarligt sjuk och detta tillstånd är livshotande om det inte upptäcks i tid. Utan kortisol kan man inte leva. Addisons sjukdom är kronisk och det innebär att man måste ersätta de hormoner man inte har för resten av livet. Addisons sjukdom orsakas oftast av autoimmunitet, men kan även uppstå på grund av andra mindre vanliga orsaker*.

En normal ersättningsdos för kortisol är ca 15 – 30 mg hydrokortison per dag uppdelat på två – tre doser. Störst dos på morgonen. En ersättningsdos för aldosteron som styr salt och vattenbalansen och därmed blodtrycket är 0,05 – 0,2 mg Florinef fördelat på 1 dos varje dag för resten av livet. Vissa ersätter även DHEA, som omvandlas i kroppen till bland annat östrogen och testosteron. En Addisonsjuk kommer att kunna leva ett ganska normalt liv, men vid sjukdom måste man vara extra aktsam med den Addisonsjukes medicinering.

Vad är en Addisonkris?

En Addisonkris kan uppstå när den Addisonsjuke är i extra fysisk och psykisk stress, av olika anledningar. Den Addisonsjuke behöver då mycket mer kortison än den normala dygnsdosen. En Addisonkris kan utvecklas snabbt och är ett mycket allvarligt tillstånd. Den Addisonsjukes symtom är att blodtrycket sjunker, den sjuke kräks oftast, blir snabbt omtöcknad och kan i värsta fall få cirkulationssvikt med hjärtstopp. […]

Användning

Patientinformation om Addisons sjukdom.

Kontakt

Svenska Addisonföreningen | www.addison.se

Har du diabetes?

Dialiv är appen för dig som har diabetes och som vill ha en enda app som underlättar vardagen. Dialiv är gratis.

Diabetes Sverige