Kärlkramp (angina pectoris)

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Ungefär 38 procent av både kvinnorna och männen har en sådan sjukdom som underliggande dödsorsak visar siffror från Socialstyrelsen (Dödsorsaker 2011, publicerad 2012).

Mer

Stroke

Stroke, eller slaganfall, är en av våra folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige, efter sjukdom i hjärtats kranskärl och tumörsjukdomar. Stroke är dessutom den vanligaste kroppsliga orsaken till behov av

Mer

Glaukom

Glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven. Synnerven förmedlar synintryck till hjärnan och en skada leder till att synfältet gradvis krymper med fl äckvis synbortfall. Skadorna uppstår oftast på grund av för

Mer

Hjärtrytmrubbningar (arytmier)

Förmaksflimmer är den hjärtrytmrubbning som drabbar allra flest. Minst 300 000 vuxna personer i Sverige har förmaksflimmer och/eller -fladder. Bland personer i 80-årsåldern och äldre har minst var femte förmaksflimmer/fladder. Andra typer

Mer

Hjärtklaffsjukdom

I ett friskt hjärta finns fyra hjärtklaffar som ser till att blodet sekund för sekund pumpas i rätt riktning genom hjärtat, allt för att det syrerika blodet ska nå ut till kroppens

Mer

Hjärtinfarkt (hjärtattack)

Hjärtinfarktden absolut största folksjukdomen i vårt land och akut hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomarna. År 2014 fick 27 500 personer en akut hjärtinfarkt i Sverige. Det innebär att cirka 75

Mer