Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Sjukdomar

Kärlkramp (angina pectoris)

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Ungefär 38 procent av både kvinnorna och männen har en sådan sjukdom som underliggande dödsorsak visar

Stroke

Stroke, eller slaganfall, är en av våra folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige, efter sjukdom i hjärtats kranskärl och tumörsjukdomar. Stroke är dessutom

Glaukom

Glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven. Synnerven förmedlar synintryck till hjärnan och en skada leder till att synfältet gradvis krymper med fl äckvis synbortfall.

Hjärtrytmrubbningar (arytmier)

Förmaksflimmer är den hjärtrytmrubbning som drabbar allra flest. Minst 300 000 vuxna personer i Sverige har förmaksflimmer och/eller -fladder. Bland personer i 80-årsåldern och äldre

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) är en av vår tids stora folksjukdomar. I Sverige beräknas mellan 500 000 och 700 000 personer ha kol. De flesta

Hjärtklaffsjukdom

I ett friskt hjärta finns fyra hjärtklaffar som ser till att blodet sekund för sekund pumpas i rätt riktning genom hjärtat, allt för att det

Hjärtinfarkt (hjärtattack)

Hjärtinfarktden absolut största folksjukdomen i vårt land och akut hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomarna. År 2014 fick 27 500 personer en akut hjärtinfarkt

Diabetes Sverige

Kostnadsfritt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev innehåller medicinska nyheter, klinisk information, recept, råd, guider.