Aortaaneurysm

Aortaaneurysm – bråckbildning på stora kroppspulsådern. Många som hör ordet tänker omedelbart på pulsåderbråck i buken, ett allvarligt sjukdomstillstånd som vanligtvis drabbar äldre män. Men aortaaneurysm är mer än så: Det är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som kan uppträda längs med hela stora kroppspulsådern – från aortas avgång från hjärtat ner till buken. Bråckbildning på aorta kan uppstå på ett eller flera ställen samtidigt, och både kvinnor och män, unga som äldre kan drabbas.

Mest uppmärksammat och studerat är aneurysm i bukaorta. Sedan 2006 har de flesta landsting och regioner i Sverige infört massundersökningar av alla 65-åriga män i syfte att fånga upp riskindiverna.

Aortaaneurysm kan vara ett livshotande tillstånd om det inte upptäcks i tid. Bindväven i aorta har försvagats eller brutits ned och där kärlväggen är som svagast bildas en sjuklig vidgning som kan brista om den blir för stor. Vanligtvis har man inga känningar eller besvär förrän bråckbildningen brister.

I dag kan läkare rädda allt fler personer med diagnosen aortaaneurysm. Själva bråckbildningen kan oftast opereras om den upptäcks i tid. Men hur uppstår aortaaneurysm? Vem får det? Och viktigast av allt: Vad kan man göra för att bråckbildningen ska bromsas i sin tillväxt och inte brista?

Varje år avlider fler än 1 000 svenskar som en följd av brustet aortaaneurysm. Hjärt-Lungfonden anser att det är angeläget att forskarna finner svar på sina frågor. Genom forskning kan vi rädda liv.

Användning

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Kontakt

www.hjart-lungfonden.se

Har du diabetes?

Dialiv är appen för dig som har diabetes och som vill ha en enda app som underlättar vardagen. Dialiv är gratis.

Diabetes Sverige