Blodtryck: en skrift om högt och lågt blodtryck

Omkring 30,000 fall av stroke och lika många hjärtinfarkter inträffar varje år i Sverige. I dag räddas många med hjälp av effektiva behandlingsmetoder och moderna läkemedel.

Många av dessa människor skulle inte behöva drabbas av så allvarliga följdsjukdomar om vi kunde få bukt med en mycket allvarlig, grundläggande riskfaktor, hypertoni (högt blodtryck).

I dag räknar man med att cirka 1,8 miljoner svenskar har en förhöjning av blodtrycket, men många är inte medvetna om det eftersom ett måttligt förhöjt blodtryck inte brukar ge några tydliga symptom.

Uppkomsten av förhöjt blodtryck hänger till viss del samman med våra västerländska levnadsvanor, men det finns även genetiska faktorer som inverkar. Men allt är inte helt klarlagt. Vi vet exempelvis inte exakt hur blodtrycket regleras i kroppen, det rör sig om ett komplicerat samspel mellan flera organ, blodkärlen, det centrala nervsystemet och olika hormoner.

I forskarvärlden är förhoppningen att hitta metoder som på ett tidigt stadium sållar fram de personer som ligger i riskgruppen för följdsjukdomar, och att hitta effektiva, skräddarsydda behandlingsmetoder som normaliserar blodtrycket. Forskningen har kommit en bit på väg, men än finns mycket att göra.

Användning

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Kontakt

www.hjart-lungfonden.se

Har du diabetes?

Dialiv är appen för dig som har diabetes och som vill ha en enda app som underlättar vardagen. Dialiv är gratis.

Diabetes Sverige