Nyhetsbrev för dig

Diabetes – en kärlsjukdom: En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes är ett tillståndmed förhöjt blodsocker och innefattar flera olika typer av diabetes med många gemensamma drag. Men de skiljer sig också åt på viktiga punkter, exempelvis orsaken till att man drabbas och hur de behandlas.

De senaste 30 åren har forskningen inom diabetesområdet rönt stora framgångar. Man har lyckats ta fram behandlingsmetoder och läkemedel som har varit till direkt hjälp och nytta för den stora gruppen med diabetes. Ny forskning visar bland annat att blodsockervärdet bör ligga så jämnt och så nära normalt som möjligt under hela dygnet. Men forskarna står inför stora utmaningar. Antalet personer med diabetes växer lavinartat över hela världen och sjukdomen går ned i åldrarna.

Ökningen av typ 2-diabetes är en betydande risk för framtidens samhällen och sjukvård. År 2012 hade 8,3 procent av världens samlade befolkning diabetes, det vill säga mer än 371 miljoner individer, en siffra som förväntas öka till 552 miljoner år 2030. Så många som 50 procent vet inte att de har diabetes, vilket är bekymmersamt, då komplikationer hinner utvecklas under tiden. På senare år har man i Sverige även sett en ökning av typ 1-diabetes bland mycket små barn.

Intensiv forskning pågår. Eftersom personer med diabetes löper större risk att drabbas av exempelvis hjärtinfarkt är sambandet mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom ett mycket angeläget forskningsområde. Forskning pågår även om nya och förbättrade behandlingsmöjligheter av diabetessjukdom och andra forskargrupper går ned på cellnivå för att söka efter utlösande orsaker till diabetes – med förhoppning om att kunna lösa gåtan. Din gåva till Hjärt-Lungfonden kan hjälpa till att öka kunskapen.

Användning

Kontakt

https://www.hjart-lungfonden.se/

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.