Förmaksflimmer – orsak, symtom, behandling

Hjärtat är beläget mitt i bröstkorgen. Det är uppbyggt av muskelvävnad och har till uppgift att pumpa blodet genom kroppen. Blodet tar bland annat med sig syre från lungorna och sprider det till kroppens alla delar. Förmaken drar sig samman först och tömmer blod till kamrarna, som sedan pumpar ut blodet från hjärtat. Vid ansträngning ökar hjärtats hastighet, eftersom kroppens behov av syre och näring då ökar.

Förmaksflimmer är en rubbning i hjärtats rytm. Den normala, regelbundna rytmen som utgår från sinusknutan i förmaken är då ersatt av en oregelbunden rytm, som oftast är snabbare än den normala. Diagnosen förmaksflimmer ställs med hjälp av elektrokardiogram (EKG). Här nedanför kan du se exempel på hur EKG ser ut vid normal hjärtrytm respektive förmaksflimmer.

Användning

Patientinformation från Sanofi.

Kontakt

Sanofi-Aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma | Tel 08-634 50 00 | www.sanofi.se