Forxiga (dapagliflozin)

Vid typ 2 diabetes ökar blodsockernivåerna i blodet. Om blodsockernivåerna är höga under en längre tid kan det vara skadligt för kroppen. Ett kontrollerat blodsocker minskar risken för komplikationer och skador på blodkärl, nerver, ögon och njurar.

Njurarna tar normalt upp socker (glukos) och släpper ut det i blodet igen. Sockret tas upp med hjälp av ett ämne som heter SGLT2*. Forxiga® minskar överflödigt socker från kroppen genom att blockera SGLT2. Det överflödiga sockret utsöndras då med urinen. Eftersom socker innehåller kalorier kan det leda till att man går ned i vikt. Genom sin verkan i njuren kan Forxiga® komplettera många av de diabetesläkemedel som används idag. […]

Användning

Indikationer

Diabetes mellitus typ 2

Forxiga är avsett för vuxna för behandling av otillräckligt kontrollerad diabetes mellitus typ 2 som ett komplement till diet och motion

  • som monoterapi när metformin inte anses lämplig på grund av intolerans.
  • som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes mellitus typ 2.

För studieresultat vad gäller kombinationer med andra läkemedel, effekter på glykemisk kontroll och kardiovaskulära händelser, samt vilka populationer som har studerats, se avsnitt Varningar och försiktighet, Interaktioner och Farmakodynamik.

Diabetes mellitus typ 1

Forxiga är avsett för vuxna för behandling av otillräckligt kontrollerad diabetes mellitus typ 1 som ett komplement till insulin hos patienter med BMI ≥ 27 kg/m2, när enbart insulin inte ger tillräcklig glykemisk kontroll, trots optimal insulinbehandling.

Kontakt

AstraZeenca Nordic-Baltic | 151 85 Södertälje | tel 08-553 260 00 | www.astrazeneca.se

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!