Glaukom

Glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven. Synnerven förmedlar synintryck till hjärnan och en skada leder till att synfältet gradvis krymper med fl äckvis synbortfall. Skadorna uppstår oftast på grund av för högt vätsketryck i ögat, men man kan också ha sjukdomen utan att trycket är förhöjt.

Glaukom kallas även för grön starr och kan uppträda i fl era olika former. Den vanligaste varianten kallas öppenvinkelglaukom. Det kammarvatten som produceras och bland annat gör att ögat ”håller formen” fi ltreras inte ut på normalt sätt, vilket leder till att trycket i ögat stiger.

Användning

Patientinformation från Glaukomförbundet.

Kontakt

www.glaukomforbundet.se

Har du diabetes?

Dialiv är appen för dig som har diabetes och som vill ha en enda app som underlättar vardagen. Dialiv är gratis.

Diabetes Sverige