Glaukom

Glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven. Synnerven förmedlar synintryck till hjärnan och en skada leder till att synfältet gradvis krymper med fl äckvis synbortfall. Skadorna uppstår oftast på grund av för högt vätsketryck i ögat, men man kan också ha sjukdomen utan att trycket är förhöjt.

Glaukom kallas även för grön starr och kan uppträda i fl era olika former. Den vanligaste varianten kallas öppenvinkelglaukom. Det kammarvatten som produceras och bland annat gör att ögat ”håller formen” fi ltreras inte ut på normalt sätt, vilket leder till att trycket i ögat stiger.

Användning

Patientinformation från Glaukomförbundet.

Kontakt

www.glaukomforbundet.se

Sveriges viktigaste nyhetsbrev

Få det senaste inom diabetes, med fokus på behandling, nyheter, forskning, vården och livet med diabetes, helt kostnadsfritt.