Hjärtinfarkt (hjärtattack)

Hjärtinfarktden absolut största folksjukdomen i vårt land och akut hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomarna. År 2014 fick 27 500 personer en akut hjärtinfarkt i Sverige. Det innebär att cirka 75 hjärtinfarkter inträffar varje dag. En fjärdedel av alla hjärtinfarkter ledde till döden inom cirka en månad.

Även om vården har förbättrats avsevärt de senaste åren kommer hjärt-kärlsjukdomar även i framtiden att vara en av de vanligaste orsakerna till sjuklighet och död i Sverige.

I denna skrift försöker vi lyfta fram kända riskfaktorer för hjärtinfarkt och informera om hur man med behandling och livsstilsförändringar kan förbättra förutsättningarna för ett längre och friskare liv.

Nya rön och forskning tillför ny kunskap till sjukvården. Med bättre förebyggande åtgärder, diagnostik och behandling kan vi i dag rädda tusentals fler liv än för 15–20 år sedan. Forskare i Sverige har gjort många internationellt uppmärksammade upptäckter som givit ökad kunskap om åderförfettning, hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Men villkoren för forskningen har försämrats. De flesta forskningsprojekt är i dag beroende av ekonomiskt stöd från exempelvis Hjärt-Lungfonden och stiftelser. Vi vill att fler hjärtan ska klappa längre. Därför stöder vi den forskning som kan leda till ökad kunskap om hjärtsjukdom.

Användning

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden.

Kontakt

www.hjart-lungfonden.se

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.