Hjärtrytmrubbningar (arytmier)

Förmaksflimmer är den hjärtrytmrubbning som drabbar allra flest. Minst 300 000 vuxna personer i Sverige har förmaksflimmer och/eller -fladder. Bland personer i 80-årsåldern och äldre har minst var femte förmaksflimmer/fladder. Andra typer av rubbningar i hjärtats rytm drabbar dem som är unga och för övrigt friska medan vissa hjärtrytmrubbningar är medfödda.

Forskningens framsteg har gjort det möjligt att i dag lindra och även bota vissa hjärtrytmrubbningar. Utvecklingen av ablationstekniken har gjort det möjligt att bota allt fler, men vid exempelvis förmaksflimmer är metoden främst symptomlindrande och förenad med risker. Många måste genomgå ett eller flera ingrepp innan behandlingen ger resultat. Målet är att hitta nya säkra metoder för diagnos och behandling som, utan att utsätta patienterna för risker, kan användas både förebyggande och för att behandla stora grupper. För att lyckas med detta behövs en ökad kunskap kring mekanismer och vad som gör att vissa drabbas men inte andra.

Hjärt-Lungfonden vill att fler hjärtan ska klappa längre och i rätt takt. Därför stöder vi den forskning som kan leda till ökad kunskap kring hjärtsjukdomar. Du kan bidra till en bättre framtid för många hjärtan genom att stödja forskningen med ett bidrag på insamlingskonto pg 90 91 92-7.

Användning

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden.

Kontakt

www.hjart-lungfonden.se

Har du diabetes?

Dialiv är appen för dig som har diabetes och som vill ha en enda app som underlättar vardagen. Dialiv är gratis.

Diabetes Sverige