Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) är en av vår tids stora folksjukdomar. I Sverige beräknas mellan 500 000 och 700 000 personer ha kol. De flesta har sjukdomen i lindrig form och många lever med den utan att ha fått diagnosen kol. Symptomen kommer ofta krypande och sjukdomen utvecklas långsamt. Tidig rökdebut är en viktig riskfaktor, och det är därför ytterst angeläget att förmå unga att inte börja röka.

Det är viktigt att identifiera personer som har tidiga eller lindriga symptom för att ge dem den information och hjälp till rökstopp som kan förhindra att svår kol utvecklas. Dödligheten i kol har ökat sedan 1970-talet och för närvarande avlider omkring 3 000 svenskar per år i sjukdomen.

Cirka 150 000 personer beräknas ha så svår kol att medicinsk behandling och läkarkontroller kan anses motiverade. De senaste åren har flera nya läkemedel kommit fram som påverkar symptomen och sjukdomsutvecklingen i högre grad än tidigare.

Nyare forskning visar att kol ofta är kopplat till hjärt-kärlsjukdomar. Det finns mycket kvar att lära om sambandet mellan hjärta och lungor, och de sjukdomar som utvecklas där. Hjärt-Lungfonden stödjer forskningen och vill med skrifter som denna skapa en större medvetenhet om vad sjukdomarna innebär.

Användning

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden.

Kontakt

www.hjart-lungfonden.se

Har du diabetes?

Dialiv är appen för dig som har diabetes och som vill ha en enda app som underlättar vardagen. Dialiv är gratis.

Diabetes Sverige