Plötsligt hjärtstopp (hjärtstillestånd)

Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dem startas behandling på 4 000 och av dessa överlever endast drygt 500.

Fenomenet är komplext. Det handlar inte om en enda bakomliggande hjärtsjukdom och det går inte att ringa in en enda riskgrupp. Många som drabbas är till synes helt friska, aktiva människor som inte har några symptom. Majoriteten är medelålders eller äldre, men även unga samt fysiskt aktiva och vältränade elitidrottare kan drabbas.

I den här skriften berättar vi om de kända bakomliggande faktorerna som kan leda till ett hjärtstopp. Vi berättar också om den livsavgörande hjärtlungräddningen, om hur hjärtstoppspatienten tas emot på sjukhuset och om hur livet går vidare efter hjärtstoppet.

Det bedrivs intensiv forskning inom detta område, där en stor del fokuseras på att finna vägar att identifiera högriskpatienter.

Med den här skriften vill Hjärt-Lungfonden informera om vad ett hjärtstopp är och vilka insatser som behövs för att den drabbade ska överleva. Vi beskriver vilka kunskaper vi redan besitter och vilka utmaningar vi står inför. För att hitta lösningar och svar på hur vi kan rädda människor, såväl unga som äldre, behöver forskningen mer pengar. Din gåva kan bidra till att ett hjärta klappar längre.

Användning

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden.

Kontakt

www.hjart-lungfonden.se

Har du diabetes?

Dialiv är appen för dig som har diabetes och som vill ha en enda app som underlättar vardagen. Dialiv är gratis.

Diabetes Sverige