Stress

Vi vet att stress är en etablerad riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. All forskning visar att långvarig negativ stress skapar en obalans i kroppen som gör oss mer mottagliga för sjukdomar. För att motverka skador måste vi lära oss att lyssna på kroppens larmsignaler och ta symptomen på stress på allvar. Den långvariga stressens negativa inverkan, inte minst på hjärta och kärl, bekräftas av forskningsrapporter och studier över hela världen.

Men det finns också studier som visar att det är fullt möjligt att lära sig hantera stress och att det kan ha stora effekter på hälsan och välbefinnandet. Med den här skriften vill vi på Hjärt-Lungfonden visa på riskfaktorer och metoder som stoppar ett negativt stressbeteende med förhoppningen att fler förblir friska. Genom att förmedla de senaste rönen hoppas vi kunna bidra till ökad kunskap både hos dig som är drabbad och hos dig som möter personer med symptom på stress. Lär man sig att hantera stressen ökar förutsättningarna betydligt för ett längre och friskare liv.

Du kan själv hjälpa till att öka vår kunskap kring stress genom att stödja den forskning som finansieras av Hjärt-Lungfonden

Användning

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden.

Kontakt

www.hjart-lungfonden.se

Har du diabetes?

Dialiv är appen för dig som har diabetes och som vill ha en enda app som underlättar vardagen. Dialiv är gratis.

Diabetes Sverige